Download a Free 30-day Trial!

 

Simplify Scanning 2.0 ® is now available and ready to solve your scanning dilemmas! To celebrate the release of 2.0, here is an exclusive offer for a free 30-day trial ofSimplify Scanning.

With Simplify Scanning 2.0 you can:

       • Eliminate scanner crashes and speed scan jobs,

       • Enable full fidelity scanning,

       • Improve network stability.

Don't delay - Get your free trial today!

Slipp katastroferna och spara pengar med PHD ReliableDR 
(IDG Article 2013-06-20)

Tidigare har i stort sett bara större företag haft möjlighet att genomföra och simulera katastrofåterställningar, något som varit förknippat med stora kostnader. Nu finns tekniken tillgänglig för alla oavsett storlek.

Produkten som möjliggör detta heter PHD ReliableDR (RDR) och säljs av ARJ Distribution AB i Stockholm via återförsäljare och partners i hela Norden.

– Lösningar med automatisering är mycket heta på marknaden just nu. Det finns vissa andra liknande produkter, men de gör inte de viktiga testerna lika utförligt som vår, säger Roger Jansson, VD för ARJ Distribution.

– Med RDR blir det mycket enklare och billigare för företag att genomföra katastrofåterställningar och att testa att de fungerar, eftersom allt kan göras automatiskt. Lösningen kan med fördel användas även av mindre företag – och konsultinsatsen för att vara i gång med en fungerande lösning handlar om timmar och inte dagar, säger Patrik Lindell, PreSales Technician på Saldab i Malmö, en av ARJ Distributions återförsäljare som har lång erfarenhet av att jobba med virtualiseringslösningar.

”Med PHD ReliableDR kan testerna genomföras automatiskt, till exempel en gång i timmen, en gång om dagen eller en gång i veckan, utan att verksamheten störs.”

Disaster recovery-plan
Alla företag bör arbeta fram en disaster recovery-plan för att undvika allvarliga avbrott i IT-driften. I disaster recovery-planen ska man definiera vilka system som är verksamhetskritiska, vilka åtgärder som ska vidtas samt hur lång tid det får ta innan systemen åter är i drift efter ett katastrofscenario (RTO). En fungerande IT-miljö är i dag för många företag en livsnerv. Det är därför också viktigt att verksamhetens krav synkroniseras med disaster recovery- planen.

– Företag kan ha en disaster recovery-plan, men ofta har de inte kontroll på att den verkligen fungerar, säger Patrik Lindell. Med RDR-programvaran går detta att simulera, utan att det påverkar företagets kärnverksamhet.

Tidigare har i stort sett bara större företag haft resurser att göra disaster recoverys och katastroftester.

– De har normalt gjorts manuellt, men det är en mycket dyr och osäker process, säger Roger Jansson. Vanligtvis innebär det att det blir driftstopp och därmed stillestånd i organisationen. Många företag gör bara katastroftester en gång om året, om ens det. Då måste de lägga ned väldigt mycket arbetstid. Det kan ta veckor, ibland mer.

Testerna görs automatiskt

Eftersom applikationer och IT-miljöer förändras löpande bör testerna ske kontinuerligt – helst varje dag – för att man ska vara säker på att en framgångsrik återställning alltid kan genomföras.

– Med PHD ReliableDR kan testerna genomföras automatiskt, till exempel en gång i timmen, en gång om dagen eller en gång i veckan, utan att verksamheten störs, eftersom all testning utförs på en särskild disaster recovery site, säger Roger Jansson. Detta sparar företagen mycket tid och pengar på.

När testerna har genomförts och fått godkänt sparas maskinernas så kallade snapshots med individuella namn i certifierade återställningspunkter (certified recovery points).

– Därmed är det säkerställt att det inte tar mer tid än vad som specificerats i disaster recovery-planen att återställa backupen och att miljön kommer fungera, säger Roger Jansson. Om man har specificerat att verksamhetssystemen ska vara i gång inom 15 minuter, så testar RDR att detta går att genomföra. Återställningen kan ske till valfri kopia (RPO) som verifierats fungerande. Vid behov går det att återställa företagets data till exempel två veckor tillbaka i tiden.

Med replikering (automatisk datakopiering mellan maskiner av säkerhets- och/eller tillgänglighetsskäl) går det fort att starta systemet efter ett avbrott, men det är ingen garanti för att datorns tjänster fungerar efter en återställning.

– RDR kan arbeta med olika typer av lagringsleverantörer, säger Roger Jansson. Vi kan säkerställa att deras replikering verkligen fungerat, men RDR har även en egen inbyggd replikering som är host-baserad.

Spara stora pengar
Produkten kan användas av såväl små IT-miljöer som stora datacenter. Därför finns det mycket pengar att spara för alla typer av företag.

– För ett stort företag som inte har någon katastrofåterställningsplan kan det ta flera dagar innan man får i gång systemet igen (RTO), säger Patrik Lindell. Det kan kosta företaget flera miljoner kronor. Risken för den förlusten elimineras med RDR.

Företag som redan har en katastrofåterställningsplan sparar också stora pengar med den här programvaran.

– Tidigare har de fått lägga ned mycket tid på testförfarandet, säger Patrik Lindell. Tekniker kanske måste göra arbetet på kvälls- och nattetid. Det behövs inte med ett automatiskt förfarande.

RDR har fördefinierade tester för exempelvis Exchange, Sharepoint, SQL, Oracle, Apache, men det går även att använda egna script för att utföra tester.

För företag som inte vill sköta disaster recovery-hanteringen själva finns det möjlighet att köpa den som en tjänst av vissa av ARJ Distributions återförsäljare och partners, till exempel Saldab.

– Vi erbjuder våra kunder en disaster recovery-tjänst. Med RDR kan vi automatiskt säkerställa att en fungerande kopia alltid finns tillgänglig för snabb återställning eller reservdrift. Om det händer något behöver de bara trycka på en knapp, så görs en kontrollerad failover. RDR ser till att maskinerna startas upp i vår miljö. På mindre än en kvart kan de köra sina applikationer igen, säger Patrik Lindell.

 Ladda ner några av våra populära WhitePapers här:

Viktiga begrepp för disaster recovery
När man sätter upp sin DR-plan är det också viktigt att besluta sina RPO och RTO. Men exakt vad innebär RPO och RTO?

Recovery Point Object.
Detta begrepp avser hur mycket data man kan acceptera att bli av med. Det bestäms av tiden som går mellan att man replikerar eller gör backup av sin primära miljö. Har man ett tillfälle per dag då man replikerar eller gör backup kan man som mest bli av med data motsvarande en dags arbete.

Recovery Time Object.
Detta begrepp är relaterat till nedtid. RTO definierar hur lång tid det maximalt får ta innan man kan återgå till normal drift om något allvarligt inträffar.

PRESS RELEASE

For Immediate Release

PHD Virtual Introduces Enhanced ReliableDR 3.1 Disaster Recovery Assurance Solution

New Product in PHD Family Provides Support for VMware vCloud Director® and Enhancements to Integrate, Automate and Report Processes for Improved Failover and Compliance. 

PHILADELPHIA, PA – April 30, 2013 – PHD Virtual Technologies, a pioneer in virtual backup, infrastructure monitoring and innovator of disaster recovery assurance solutions, announced today the newest product in their award-winning line, ReliableDR 3.1, a disaster recovery assurance solution for businesses with virtualized and cloud environments.

As part of the VirtualSharp acquisition earlier this month, PHD Virtual has immediately begun the process of extending the capabilities and customer value with the delivery of ReliableDR release 3.1. ReliableDR dramatically reduces the cost of IT disaster recovery testing to support increasingly aggressive recovery service level agreements demanded by businesses and compliance auditors. Unlike legacy DR tests, which are typically performed once per year, ReliableDR enables disaster recovery (DR) exercises to be performed on a daily, or even hourly, basis. ReliableDR not only enforces Recovery Time Objectives (RTOs) / Recovery Point Objectives (RPOs), but actually delivers Recovery Time Actuals (RTA) and automatically detects stale snapshots that are outside the RPO policy.

 

Tweet This: @PHDVirtual Releases ReliableDR 3.1 – Upgrades to Integrate, Automate and Report Processes for Improved Failover and Compliance http://bit.ly/HyPclv

 

ReliableDR 3.1 upgrades include:

  • vCloud Director® Integration: VMware vCloud Director provides multi-tenant Infrastructure as a Service (IaaS) capabilities to allow many customers, or tenants, to run on the same virtual infrastructure in a secure, self-service manner with specific operational policies applied to each tenant. Without vCloud Director integration, the admin must take several extra manual steps to complete recovery. Integrating into vCloud Director allows the recovery process to automate those final steps to ensure that existing Certified Recovery Points are imported automatically into the appropriate vCloud Director organization during failover to ensure fastest RTA for the application of the corresponding cloud policy for each tenant.
  • Always-on VMs (Continuous Dependencies): Always-on VM technology helps users achieve fastest RTAs, automate granular service compliance when multiple services share the same application components, and improve the utilization of DR resources by turning them into an isolated test environment leveraging real production data. This feature allows applications to be DR tested separately while reusing the same base services like domain controllers and databases. With the VMs remaining powered-on, users can test multiple services that use common VMs, as well as failover more quickly because the boot sequence is eliminated from the recovery process.

  • Advanced Reporting: How the data is reported is critical to saving time and mitigating compliance risk. ReliableDR 3.1 greatly enhances existing reporting capabilities by automatically sending report information to key stakeholders without administration intervention. Additionally, those stakeholders now have access to robust, customizable, historical analysis reporting without the administrators spending countless hours producing reports. In addition, an Excel plug-in to historical DR test data and runbooks is available to produce ad hoc reports. This is crucial for clients in the financial, healthcare and government sectors that have strict compliance requirements.

  • User and Stakeholder Auditing: PHD’s ReliableDR 3.1 extends disaster recovery compliance monitoring to end users and other BC/DR stakeholders like auditors and compliance officers so activity can be monitored without requiring specialized IT staff involvement, which will appeal to highly regulated sectors with multiple stakeholders stringent requirements for auditing and reporting.

  • Web-oriented Architecture: ReliableDR 3.1 can be embedded into the customers’ own management portal to improve branded service and provide a streamlined user experience within a centralized management framework. As a web application, ReliableDR can be driven and queried from other applications. For instance:
    • An application performance dashboard can obtain DR compliance information from ReliableDR, and present it in a single pane of glass;
    • An application delivery process can include a call to ReliableDR to automatically create a recovery specification when the application is moved to production.

“Adding the ReliableDR product to the PHD Virtual family of products is a winner for our customers and partners seeking recovery assurance that is so critical to disaster recovery planning,” said Joe Noonan, Senior Product Manager, PHD Virtual. “This new release of the product provides even more automation and reporting capabilities to administrators running virtualized and cloud environments to guarantee their applications and business services will recover as seamlessly as possible to ensure business continuity.”

“Our vibrant Technology Alliance Provider (TAP) community continues to innovate and bring new solutions to customers that can accelerate the transition to hybrid cloud environments,” said Parag Patel, vice president, Global Strategic Alliances, VMware. “We are pleased to see PHD Virtual announce support for automated failover-to-vCloud Director, in what becomes another proof point of the sustainability and flexibility that VMware vSphere® provides our customers.”

Supporting Resources 

PHD Virtual Technologies: http://phdvirtual.com/

More PHD Virtual News: http://phdvirtual.com/newsandevents

Twitter: https://twitter.com/PHDVirtual

Facebook: http://www.facebook.com/PHDVirtualTechnologies

LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?gid=1992663&mostPopular=&trk=tyah

RSS Feeds: PHD Virtual news releases: http://www.phdvirtual.com/rss/news-andevents.xml

 

 

 

 

 

 

 

Tricerat has released Simplify Suite 5.6.02

5.6.02 Change History
·         Includes ScrewDrivers 4.7.02

·         Added – AD group caching server

·         Added – Advanced print features for Toshiba printers

·         Added – Rollover functionality in log files

·         Added – Report to view configured ADMX settings

·         Fixed – Font printing issues

·         Fixed – Black areas on printouts when using PostScript drivers

·         Fixed – Job type dropdown on Toshiba printers

·         Fixed – Redirected application data showing %USERNAME% folder in share location

·         Fixed – ScrewDrivers print failures on Windows Server 2012

·         Fixed – Some ADMX GUI components not displaying

·         Fixed – Drive mappings using environment variables

·         Fixed – ADMX tree refresh issues

·         Fixed – Error when logging off immediately after a disconnected session

·         Fixed – French translation issues

·         Fixed – Errors when using published applications

·         Fixed – Leaked database connections

·         Other bug fixes and improvements

Embotics V-Commander for Microsoft Hyper-V Delivers Cloud Automation, Cost Savings

 

Ottawa, April 8, 2013Embotics Corporation, a pioneer in virtualization and cloud management software, today released Embotics V-Commander for Microsoft Hyper-V. The unified cloud management platform, with a new multi-tenant cost model capability, helps deliver IT-as-a-service (ITaaS) with support for multi-hypervisor environments, while also helping customers make the right economic decisions for their virtualized data centers.

In 24 hours or less, Embotics V-Commander – which offers easy-to-use rapid provisioning, self-service, service catalogs, IT costing and chargeback, workflow automation, resource optimization and lifecycle management capabilities – now provides cost comparison functionality unlike other market solutions. Users receive a cost breakdown that supports decisions about which virtual machines (VM) and services should be host on which platform – an unmatched feature that fulfills the economic justification for adopting multiple hypervisors.

Embotics V-Commander helps users integrate Hyper-V into their data center environment for rationalization via reclamation, optimization and workload migration through multi-hypervisor adoption. Data centers can implement Embotics V-Commander and accelerate cloud maturity without simultaneously accelerating costs or complexity. Embotics V-Commander also now provides for integration with Microsoft System Center.

“Multi-hypervisor environments are proliferating because they promise cost advantages without degrading performance, but accomplishing that goal requires a management and automation platform that reveals cost breakdowns to inform decision-making,” said Bernd Harzog, analyst at The Virtualization Practice. “The multi-tenant cost model lets enterprises take economic control of their data centers.”

Gordon McKenna, CEO of Inframon system center specialists, said, “Understanding the true economics of your virtualized workloads is critical to understanding the benefits derived from adopting a Hybrid-IT strategy within cloud environments. Embotics V-Commander demonstrates the returns and efficiency gains by managing the lifecycle of critical workloads on Microsoft technologies.”

Embotics V-Commander return on investment (ROI) is gained later through automation and the standardizing of services for the best fit. Additionally, by examining the historical view of the environment and how it grows, Embotics V-Commander can retrofit the environment to achieve ROI. It can also identify waste and help recycle, migrate and reclaim that waste on the Microsoft Hyper-V platform.

“Increasingly, data centers are managing multiple hypervisors,” said Jay Litkey, CEO of Embotics. “In order to harmonize cloud automation across these elements, organizations need to know where to place workloads for greatest economic advantage, regardless of their understanding of the underlying hypervisor technology. That’s exactly what Embotics V-Commander delivers.”

Embotics V-Commander for Microsoft Hyper-V enables IT organizations to offer any service they like in the service catalog, whether physical or virtual in nature. End users can make requests that are tailored to their needs and track all of their virtual and non-virtual IT assets in real-time. V-Commander delivers more encompassing service levels to users while giving IT administrators broader support for more IT assets.

Availability

Embotics V-Commander is generally available now. For more information, visit Embotics at booth 633 at Microsoft Management Summit, April 8-12 in Las Vegas, NV or contact sales at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Embotics will be making additional announcements in Q2 2013 as part of its continuing commitment to support “any hypervisor, any cloud.”

About Embotics

Embotics provides mid-sized to large IT organizations with an easy-to-use unified cloud management platform (CMP) that enables IT-as-a-service (ITaaS) with the fastest time-to-value in the industry. Unlike other cloud management solutions on the market, Embotics V-Commander® provides a single, comprehensive solution that continuously monitors the virtual data center to optimize the automation, deployment and configuration of IT services within clouds. Embotics is headquartered in Ottawa, Canada with offices in the U.S. and Europe, and it has a growing network of global partners. To see the product yourself, download your free, 30-day evaluation copy of Embotics V-Commander, at www.embotics.com.

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux