Outlook Performance in Non-Persistent Environments Using FSLogix’s Office 365 Containers

An Independent Remote End-User Experience Performance Benchmark

RDS Gurus decided to run performance tests on Outlook in non-persistent environments using FSLogix’s Office 365 Containers solution. We wanted to illustrate the user experience of remote desktop users working in an RDS environment configured to use FSLogix Office 365 Containers relative to the typical user experience when using native RDS UPD technology. Our primary focus was to measure how performance degrades when multiple users are simultaneously working with Outlook (“noisy neighbor effect”).

Read Full article at the rdsgurus.com website

Simplify Printing - Print Server Failover

ScrewDrivers Print Servers are an important resource in any virtualized printer environment. When a ScrewDrivers Print Server is unavailable, many users and applications can be adversely affected.

For version 6.3, Tricerat is introducing a new feature called ScrewDrivers Print Server Failover.

This feature allows one ScrewDrivers Print Server to take over for another in case of either a scheduled or unscheduled outage.

Requirements

To use ScrewDrivers Print Server Failover, you must have at least two identically configured ScrewDrivers Print Server machines. Especially important are:

 • Installed ScrewDrivers Print Server version must be identical
 • Installed version of Windows must be identical
 • Installed printers must be identical
 • Installed print drivers must be identical

Failure

A ScrewDrivers Print Server is considered failed if it cannot be contacted over a socket connection using the host name and port number configured.  This allows customers to take a ScrewDrivers Print Server out of active use by stopping the ScrewDrivers Print Service on that machine.

Implementation

ScrewDrivers Print Server Failover is implemented by using a list of FQDN host names (or IP addresses) instead of a single host name when defining ScrewDrivers Print Server object.  The first ScrewDrivers Print Server in the list is considered the primary.  The rest of the host names are considered secondary or alternate print servers.

Feature Limitations

A failover print server is interchangeable with the primary printer server in all cases when a connection to a print server is established.  The feature is not designed to recover after a successful connection was established.  If a print server goes down in the middle of a print job, that job will be lost.  The next attempt to print will contact the primary print server again, if a connection cannot be established, it will failover to the next printer server until a connection can be established.  Once connected, the print job, printer query, Advanced Print Feature dialog will only use that established connection for the duration of the operation.

Order of Processing

ScrewDrivers Print Servers are contacted in the order specified in the print server object.  There is no need to mark a print server as online or offline.

Configuration

ScrewDrivers Failover Print Servers are configured in v6 Print Server section of the Simplify Console Objects pane: 
 
In the example, SH-2012R2-PS2 is the primary ScrewDrivers Print Server. SH-2012R2-P4 and SH-2012R2-PS5 are secondary or failover print servers. 
Only SH-2012R2-PS2 is configured as an object. SH-2012R2-PS4 and SH-2012R2-PS5 are not configured as separate objects in the Objects pane.

Adding a New Failover Print Server

 To add a new failover print server, click the green plus sign button.
A new entry in the list is created and you can type the host name or IP address of the failover print server in the edit area provided:

Deleting a Failover Print Server

 To delete a failover print server, highlight the print server by clicking on it then click the red X button.
The failover print server is removed from the list.

Changing the Failover Print Server Order

When the primary ScrewDrivers Print Server is not available, the failover print servers will be contacted in the order specified from top to bottom.

To change the order that will be used, highlight a print server the click the up arrow and down arrow buttons to move the failover print server.

Testing Connectivity to a Failover Print Server

To test connectivity to a failover print server, highlight a print server and click the green check button .  A message is displayed showing the results of the test: 

Configuration Limits

There is no fixed or pre-set limit on the number of failover print servers that can be configured for a given ScrewDrivers Print Server.

Printer Naming

The printer name assigned to a ScrewDriver Print Server printer does not change if a failover print server is used for a given print job. This allows customers to maintain one printer naming convention regardless of which ScrewDrivers Print Server is used.

FSLogix möjliggör installation av Onedriveklienten i XenApp, XenDesktop samt Terminalserver

Det har väl knappast undgått någon att Microsoft skördar stora framgångar med Office 365 och exchange online, det är enkelt att räkna hem investeringen och erbjuder i många fall även mervärde för användare och administratörer. Ett av dessa mervärden är Onedrive som kan användas för att lagra och dela filer i molnet, varje användare får lagringsutrumme till sitt förfogande och sen är det bara att köra eller?

 

Onedrive i Citrix XenApp/XenDesktop samt Terminalserver

För att en användare ska kunna arbeta med sina filer har dom i huvudsak 2 olika alternativ, dels via en webläsare samt Onedriveklienten. Onedriveklienten är att föredra om man arbetar ofta med sina filer, och ger en enklare åtkomst från alla applikationer. Webalternativet har fördelen att det går att ansluta från valfri enhet om man tex inte har med sig sin dator, men kräver att man är ansluten till internet för att komma åt sina filer. Onedriveklienten ger användaren möjlighet att välja vilka filer som ska synkroniseras till den lokala enheten för snabbare åtkomst samt arbete utan internetåtkomst. 

Företag som valt att använda Terminalserver / Citrix XenApp / XenDesktop (eller andra tilläggsprodukter till Terminalserver) är det i många fall önskvärt att kunna installera onedriveklienten på sin server. Detta har dock visat sig vara förknippat med olika typer av problem.

Detta har FSLogix gjort något åt, genom att installera FSLogix Office 365 Containers på er Terminalserver / Citrix XenApp / XenDesktop kan ni använda onedriveklienten på er server på exakt samma sätt som på en PC.

 

Vad är problemet?

Det finns i huvudsak 2 orsaker till att användandet av Onedriveklienten i dessa miljöer inte fungerar, dessa är:

 1. För att kunna använda Onedriveklienter måste den installeras lokalt i användarens profil, det fungerar även i Terminalserver men då måste användaren alltid vara inloggad på samma server vilket inte är så praktiskt när man har fler server än en. Det är inte heller önskvärt att i en roamingprofil kopiera stora mängder data vid in/utloggning, då det kan ta väldigt lång tid.
 2. Det går inte heller att installera Onedrive och lagra filerna på en närverksenhet utan filerna måste ligga på den lokala hårddisken, detta gör att folder tex folder redirection inte är ett alternativ.

Hur är det möjligt? 

Efter att ha förklarat utmaningarna med att hantera Onedrive i miljön så frågar ni er kanske, hur är det möjligt att FSLogix kan lösa detta? 

 

  

FSLogix bygger i grunen på en filter driver på en väldigt låg nivå i operativsystemet, den arbetar så pass lågt i filsystemet så att Windows vet inte om dess existens. 

Onedrive i sig kan förefalla vara en ganska enkel applikation, men i verkligheten är den relativt invecklad med många beroenden att uppfylla för att fungera. FSLogix har listat ut vad dessa beroenden är och FSLogix Office 365 containers upptäcker all data som är unik för Onedrive och omdirigerar detta till en VHD/VHDX fil som lagras på en filserver. Detta gör att Windows tror att alla filer lagras på den lokala hårddisken men i själva verket lagras dessa i VHD/VHDX-filen på nätverket. De två huvudorsakerna till problem löser sig alltså med hjälp av denna tillsynes enkla lösning.

 

Vad behöver jag för att komma igång?

 Om ni har stött på detta problem och vill prova FSLogix lösning så behöver ni ha följande.

 • Tillgång till ett Onedrivekonto
 • Miljö med Terminalserver / Citrix XenApp / XenDesktop att installera i
 • En filserver med diskutrymme för lagring av VHD/VHDX
 • FSLogix mjukvara - Ladda ner 30 dagars gratis provversion här

 

Office 365 Containers eller Profile Containers?

Ni kanske känner till att det finns två alternativa lösningar från FSLogix när det gäller profiler och Office 365. Alternativen är Office 365 Container och Profile Container, men hur är de olika? Ta en titt på bilden längre upp i denna artikel så ska vi försöka förklara skillnaden.

Profile Container 
Profile Containers tar användarens hela profil, alltså alla filer i %userprofile% och hela registret under HKCU placeras i en VHD/VHDX fil på nätverket.
För att använda profile containers behöver ni stänga av/ta bort befintlig profillösning (tex roaming profiles, Citrix UPM, Appsense, Simplify Profiles etc).

Office 365 Container
Office 365 Containers är tänkt att vara en plugin till befintlig profilhantering för att lösa de utmaningar som uppstår i samband med implemetation av Office 365. Enkelt förklarat omdirigeras endast det som hör till Office 365 till en VHD/VHDX fil på nätverket, allt annat i profilen hanteras av befintlig profilhanteringsprodukt 
(tex roaming profiles, Citrix UPM, Appsense, Simplify Profiles etc).

Tidigare omnämnd bild visare på ett relativt pedagogiskt sätt hur detta fungerar i praktiken.

 

Vilken version av Onedrive stöds? 

Det finns som ni kanske vet ett flertal olika Onedriveklienter, dessa fungerar på olika sätt vilket gör det till en relevant fråga. Att veta vilken klient man har borde ju vara tillsynes enkelt men Microsoft har faktiskt skrivit en artikel om just detta vilket är lite komiskt i mitt tycke.

Till att börja med vill vi påpeka att om har en version som INTE stöds av Office 365 Containers, så kan ni överväga att använda Profile Containers som fungerar med alla versioner.

Office 365 Containers stöder den version av Onedrive.exe ni får tillgång till via prenumeration på Office 365, alltså inte den äldre OneDrive för Företag (fungerar dock med profile containers enligt ovan).

Den version som fungerar går även att ladda ner på denna sida

 

Hur installerar jag?

Nedan följer en instruktion om hur du går tillväga steg-för-steg. (Vi har använt version 2.8.1 i denna guide)
(Om du har installerat hela Office 365 på din server så kan det räcka med att starta Onedriveklienten, detta beror dock lite på hur länge sedan du installerade Office)

 1. Logga in på en server som har Office 365 Containers och/eller Profile Containers konfigurerat för användaren. 
 2. Ladda ner OneDriveSetup.exe och kör den som användare.
 3. Mata in din inloggningsnamn och lösenord och följ instruktionerna.
 4. Välj de mappar som ska synkroniseras (eller välj alla).
 5. Följ vidare instruktioner, när du är klart så finns OneDrive i aktivitetsfältet och påbörjar synkronisering av dina filer.
 6. Du bör låta filerna synkroniseras innan du loggar ut, men om du inte gör det så fortsätter synken vid nästa inloggning.
  Onedrive fungerar nu som på en lokal PC.
 7. OBS. Utloggningen efter att OneDrive har installerats för användaren kommer sannolikt att ta lite extra tid då filer kopieras enligt följande stycke.

Var hamnar alla filer och när?

När användaren sätter upp sin OneDrive så kommer deras egna filer och intällningar lagras under %userprofile%\appdata\local\Microsoft\OneDrive (inte dokument etc)

Efter att användaren installerat klienten och första synkronoseringen är klar från molnet ligger filerna i  %userprofile%\"Onedrive folder". I bilden ovan under c:\Users\James\OneDrive - ARJ Distribution AB

Direkt när installationen är gjord så ligger dessa filer i användarens profile och inte i VHD-Filen. Detta kan man se om man använder sig av "FRX.EXE list-redirects" i användarsessionen efter konfiguration av OneDrive men före utlogging (se bild nedan för mer information).
OBS. Detta är fixat i version 2.8.12 och senare, FSLogix märker då att OneDrive installeras och sätter upp omdirigieringen direkt.

Ovanför det blå strecket ser ni att användaren "RTEST" har synkroniserat sin OneDrive mapp.

Under det blå strecket ser ni resultatet när samma användare kör FRX.EXE list-redirects från ett kommandofönster i sin session.

Som synes ser ni ingen information om OneDrive i denna bild, detta beror på att FSLogix inte har detekterat att OneDrive är installerat ännu.

Logga ut användaren (det tar längre tid efter installationen).

Logga sedan in användare igen. Kör frx.exe kommandot igen.

Ovan det blå strecket ser ni samma information som före utloggning.

Under strecket har ni nu även OneDrive där ni kan se att \users\rtest\OneDriver - ARJ Distribution AB är omdirigerad till \Device\HarddiskVolume28\OneDriver\User (dvs till VHD filen)

Ni ser även att \users\rtest\AppData\Local\Microsoft\OneDriver är omdirigerad till \Device\HarddiskVolume28\OneDriver\UserMeta (dvs till samma VHD-fil)

OBS. Användaren ovan har både Profile Containers och Office 365 Containers, så om ni endast kör Office 365 Containers så kan bilden se annorlunda ut.

 

Filerna synkroniseras alltså vid utloggning till VHD(x)-filen

Filerna synkroniseras alltså vid utloggning efter första konfigurationen. Om ni tittar i loggfilen för Office 365 Containers ( C:\ProgramData\FSLogix\Logs\ODFC ) så ser ni detta:

[2018-02-08 10:58:56.956][pid:0a5c][tid:4154] [INFO :0x00000000] Saving OneDrive credentials
[2018-02-08 10:58:56.956][pid:0a5c][tid:4154] [INFO :0x00000000] Saving credential LegacyGeneric:target=OneDrive Cached Credential Business - Business1
[2018-02-08 10:58:56.971][pid:0a5c][tid:4154] [INFO :0x00000000] OneDrive folder is C:\Users\rtest\OneDrive - ARJ Distribution AB
[2018-02-08 10:58:56.971][pid:0a5c][tid:4154] [INFO :0x00000000] Mirroring C:\Users\rtest\OneDrive - ARJ Distribution AB to \\?\Volume{e7d7c72e-a8a6-4ec6-8fc9-36578d9b494f}\OneDrive\User
[2018-02-08 10:59:08.300][pid:0a5c][tid:4154] [INFO :0x00000000] Mirror complete
[2018-02-08 10:59:08.300][pid:0a5c][tid:4154] [INFO :0x00000000] Mirroring C:\Users\rtest\AppData\Local\Microsoft\OneDrive to \\?\Volume{e7d7c72e-a8a6-4ec6-8fc9-36578d9b494f}\OneDrive\UserMeta
[2018-02-08 10:59:18.128][pid:0a5c][tid:4154] [INFO :0x00000000] Mirror complete
[2018-02-08 10:59:18.128][pid:0a5c][tid:4154] [INFO :0x00000000] OneDrive teardown successful

Det tog alltså 22 sekunder för användaren att logga ut, i detta exempel synkroniserades 457MB. Om användarens mapp är större kommer detta att ta mer tid.
Detta innebär att om användaren har väldigt mycket data i sin OneDrive och väljer att synka allt så kan användaren fylla upp den lokala disken på din server.

För att undvika detta kan ni be användarna logga ut direkt efter att installationen är klar (alltså före att synken är klar). Vid nästa inloggning så kommer OneDrive att omdirigeras till VHD(c)-filen.

Det går även att göra som vår partner Xenit AB beskriver i sin blog här.

 

Felsökning

Om något mot förmodan går fel är det bra att känna till att loggfiler sparas (som standard) under C:\Programdata\FSLogix\Logs i respektive undermapp (profiles eller ODFC mappen i detta fall). Med nerladdningen av FSLogix finns även ett felsökningsverktyg, nämligen frxtray.exe som med fördel kan kopieras till installationsmappen för att vara lätt åtkomligt vid behov. Verktyget ger dig möjlighet att se loggfilerna i ett GUI. 

Om ni stöter på problem och önskar hjälp så kontakta oss via vårt formulär eller ring oss.

Se vad VHD-filen innehåller

Om du önskar se vad VHD-filen innehåller så kan ni använda frxcontext.exe

Mer information om detta finner ni här

 

Dokumentation

Dokumentation på produkten återfinns här https://docs.fslogix.com/

 

Vill du läsa mer?

 

Are you attending Citrix Summit 2017? Let's meet up!

Dear Partner,

FSLogix will be in attendance at Citrix Summit - Booth 605 in January 2017 and would welcome the opportunity to meet in person, either for a scheduled briefing, or a "meet and greet" at the FSLogix booth 605. 

Regional sales leadership will be available from our NAM, EMEA, and APAC offices, as well as our global VP of sales, and chief marketing officer.

If you would like to schedule a formal briefing please email your sales contact or sales (at) arjdistribution.se and we will work with your team on scheduling. As we continue planning and increasing our joint sales and marketing activities for 2017, we look forward to working closely with each and everyone of our valued Certified Partners.

Best regards,

Andy Tynes

VP of Worldwide Sales, FSLogix

FSLogix: BEST OF Synergy 2015 Winner

Application and Desktop Virtualization

 

 

 

 

FSLogix™ Office 365 Container

FSLogix gör det möjligt att lyckas med Office 365 i virtuella miljöer

Det är sedan länge känt att utrullning av Outlook kan vara problematiskt i Terminalserver, XenApp och VMwareView. Detta grundar sig i att Outlook behöver köras i så kallat Cached Exchange Mode (CEM) för att få bästa möjliga prestanda. I en traditionell PC-miljö är detta inte något större problem då användaren använder samma dator dagligen och således kan ha sin .OST cache-fil lagrad lokalt på datorn. Vid införande av Terminalserver, Citrix, VMwareView etc uppstår behov av att bibehålla inställningar och data mellan olika servrar och sessioner. Traditionellt bibehålls inställningar och användardata genom en kombination av Group Policys, Roaming Profiles och folder redirection, detta fungerar bäst med mindre filer och applikationsinställningar. Lösningen fungerar oftast bra med få användare och relativt små profiler men allteftersom användarantal och profilstorlek ökar uppstår ofta problem med inloggningstider, kraschade profiler, ofullständiga inställningar och oväntat beteende.

Outlook Online Mode

Microsoft rekommenderar dock att Outlook körs i "Online mode" i denna typ av miljöer, detta beror på att .OST filen snabbt växer sig stor och därför är olämplig att "roama" ner till den lokala hårddisken, .OST filen är även högst I/O intensiv och därför inte lämplig att lagra på nätverket (folder redirection). Dom som försökt detta till trots kan oftast skriva under på att användarupplevelsen blir högst bristfällig, oförutsägbar och det slutar ofta med online mode till slut.

Online mode innebär att Outlook jobbar mot exchangeservern och därmed behöver en bra och fungerande nätverksanslutning till exchangeservern, det krävs även att exchangeservern är dimensionerad för att hantera alla användares anslutningar utan att tappa prestanda. Detta är ofta uppnåbart när exchangeservern befinner sig på samma lokala nätverk (LAN) som er sessionsserver.

Office 365 ökar behovet av Cached Exchage Mode

Men så var det nu tal om Office 365 där MS Exchangeservern befinner sig i molnet, och Outlook därför ansluter till servern över Internet. Anslutningen till exchangeservern (Office 365) blir därför av skiftande kvalité vilket påverkar Outlook och därmed även användaren. Användaren kan komma att uppleva Outlook som långsamt och irriterande att använda, men det har inte funnits någon riktigt bra lösning på problemet förrän nu.

Hur löser FSlogix detta?

Med hjälp av FSLogix Office Containerteknik kan detta oerhört vanliga problem lösas en gång för alla.

Oavsett om ni idag använder Outlook mot Office 365 eller i övrigt är i behov av stöd för cached exchange mode så kan FSLogix lösa problemet. Produkten tar endast ett par minuter att installera och låter er lagra .OST filer på nätverket samt "roama" dessa mellan användarens sessioner.

O365 image

Funktioner i FSLogix Office 365 Container

True Cached Exchange Mode – Erhåll full Outlookprestanda även i Citrix XenApp, Terminal Server, VMware View och VDI miljöer. Användarupplevelsen behöver inte kompromissas mellan Outlook prestanda och övriga fördelar med virtuella applikationer/skrivbord.

Real-Tids Sökning – Full sökfunktion med maximal prestanda då produkten även tillåter roaming av sökindexet.

Installera Onedriveklienten i TS / Citrix / VDI
FSLogix ger dig möjligheten att använda din Onedriveklient i dessa miljöer precis på samma sätt som du gör på en PC.
Läs mer här

Plug and Play management
 – Minimalt fotavtryck och snabb installation i befintlig miljö. Konfigureras med GPO, enkla regler samt befintlig CIFS/SMB server.

Infrastrukturkompatibilitet – Kompatibel med alla virtuella skrivbordsleverantörer och hostade e-mail lösningar, kompletterar existerande profilhanteringsprodukter som traditionellt används i dessa miljöer. 

Prisvärd – Prenumerationstjänst per namngiven användare och år.

“[FSLogix Office 365 Container]…seems like a no-brainer to enable functionality that we’ve wanted for the last fifteen years.”   - Gabe Knuth, BrianMadden.com, June 30th, 2016

Eliminera Prestandaproblem

 • Återta 40 timmar per användare och år (ökad produktivitet).
 • Minska samtal till helpdesk och därmed era supportkostnader.

Dramatically increases acceptance / success rate of projects involving these users

 • Roam all of Office 365 on XenApp and XenDesktop including Skype for Business and OneDrive
 • Superfast, enterprise class email on all your virtual desktops
 • Cached Exchange Mode with large file support for OST, PST, PAB
 • Eliminate the constant deleting of corrupt OSTs
 • Works seamlessly with all your existing infrastructure
 • Drop-in, simple configuration, and GPO based management
 • Recover server and network capacity – and get rid of workarounds!

Läs mer om FSLogix™ 

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux