FSLogix möjliggör installation av Onedriveklienten i XenApp, XenDesktop samt Terminalserver

Det har väl knappast undgått någon att Microsoft skördar stora framgångar med Office 365 och exchange online, det är enkelt att räkna hem investeringen och erbjuder i många fall även mervärde för användare och administratörer. Ett av dessa mervärden är Onedrive som kan användas för att lagra och dela filer i molnet, varje användare får lagringsutrumme till sitt förfogande och sen är det bara att köra eller?

 

Onedrive i Citrix XenApp/XenDesktop samt Terminalserver

För att en användare ska kunna arbeta med sina filer har dom i huvudsak 2 olika alternativ, dels via en webläsare samt Onedriveklienten. Onedriveklienten är att föredra om man arbetar ofta med sina filer, och ger en enklare åtkomst från alla applikationer. Webalternativet har fördelen att det går att ansluta från valfri enhet om man tex inte har med sig sin dator, men kräver att man är ansluten till internet för att komma åt sina filer. Onedriveklienten ger användaren möjlighet att välja vilka filer som ska synkroniseras till den lokala enheten för snabbare åtkomst samt arbete utan internetåtkomst. 

Företag som valt att använda Terminalserver / Citrix XenApp / XenDesktop (eller andra tilläggsprodukter till Terminalserver) är det i många fall önskvärt att kunna installera onedriveklienten på sin server. Detta har dock visat sig vara förknippat med olika typer av problem.

Detta har FSLogix gjort något åt, genom att installera FSLogix Office 365 Containers på er Terminalserver / Citrix XenApp / XenDesktop kan ni använda onedriveklienten på er server på exakt samma sätt som på en PC.

 

Vad är problemet?

Det finns i huvudsak 2 orsaker till att användandet av Onedriveklienten i dessa miljöer inte fungerar, dessa är:

 1. För att kunna använda Onedriveklienter måste den installeras lokalt i användarens profil, det fungerar även i Terminalserver men då måste användaren alltid vara inloggad på samma server vilket inte är så praktiskt när man har fler server än en. Det är inte heller önskvärt att i en roamingprofil kopiera stora mängder data vid in/utloggning, då det kan ta väldigt lång tid.
 2. Det går inte heller att installera Onedrive och lagra filerna på en närverksenhet utan filerna måste ligga på den lokala hårddisken, detta gör att folder tex folder redirection inte är ett alternativ.

Hur är det möjligt? 

Efter att ha förklarat utmaningarna med att hantera Onedrive i miljön så frågar ni er kanske, hur är det möjligt att FSLogix kan lösa detta? 

 

  

FSLogix bygger i grunen på en filter driver på en väldigt låg nivå i operativsystemet, den arbetar så pass lågt i filsystemet så att Windows vet inte om dess existens. 

Onedrive i sig kan förefalla vara en ganska enkel applikation, men i verkligheten är den relativt invecklad med många beroenden att uppfylla för att fungera. FSLogix har listat ut vad dessa beroenden är och FSLogix Office 365 containers upptäcker all data som är unik för Onedrive och omdirigerar detta till en VHD/VHDX fil som lagras på en filserver. Detta gör att Windows tror att alla filer lagras på den lokala hårddisken men i själva verket lagras dessa i VHD/VHDX-filen på nätverket. De två huvudorsakerna till problem löser sig alltså med hjälp av denna tillsynes enkla lösning.

 

Vad behöver jag för att komma igång?

 Om ni har stött på detta problem och vill prova FSLogix lösning så behöver ni ha följande.

 • Tillgång till ett Onedrivekonto
 • Miljö med Terminalserver / Citrix XenApp / XenDesktop att installera i
 • En filserver med diskutrymme för lagring av VHD/VHDX
 • FSLogix mjukvara - Ladda ner 30 dagars gratis provversion här

 

Office 365 Containers eller Profile Containers?

Ni kanske känner till att det finns två alternativa lösningar från FSLogix när det gäller profiler och Office 365. Alternativen är Office 365 Container och Profile Container, men hur är de olika? Ta en titt på bilden längre upp i denna artikel så ska vi försöka förklara skillnaden.

Profile Container 
Profile Containers tar användarens hela profil, alltså alla filer i %userprofile% och hela registret under HKCU placeras i en VHD/VHDX fil på nätverket.
För att använda profile containers behöver ni stänga av/ta bort befintlig profillösning (tex roaming profiles, Citrix UPM, Appsense, Simplify Profiles etc).

Office 365 Container
Office 365 Containers är tänkt att vara en plugin till befintlig profilhantering för att lösa de utmaningar som uppstår i samband med implemetation av Office 365. Enkelt förklarat omdirigeras endast det som hör till Office 365 till en VHD/VHDX fil på nätverket, allt annat i profilen hanteras av befintlig profilhanteringsprodukt 
(tex roaming profiles, Citrix UPM, Appsense, Simplify Profiles etc).

Tidigare omnämnd bild visare på ett relativt pedagogiskt sätt hur detta fungerar i praktiken.

 

Vilken version av Onedrive stöds? 

Det finns som ni kanske vet ett flertal olika Onedriveklienter, dessa fungerar på olika sätt vilket gör det till en relevant fråga. Att veta vilken klient man har borde ju vara tillsynes enkelt men Microsoft har faktiskt skrivit en artikel om just detta vilket är lite komiskt i mitt tycke.

Till att börja med vill vi påpeka att om har en version som INTE stöds av Office 365 Containers, så kan ni överväga att använda Profile Containers som fungerar med alla versioner.

Office 365 Containers stöder den version av Onedrive.exe ni får tillgång till via prenumeration på Office 365, alltså inte den äldre OneDrive för Företag (fungerar dock med profile containers enligt ovan).

Den version som fungerar går även att ladda ner på denna sida

 

Hur installerar jag?

Nedan följer en instruktion om hur du går tillväga steg-för-steg. (Vi har använt version 2.8.1 i denna guide)
(Om du har installerat hela Office 365 på din server så kan det räcka med att starta Onedriveklienten, detta beror dock lite på hur länge sedan du installerade Office)

 1. Logga in på en server som har Office 365 Containers och/eller Profile Containers konfigurerat för användaren. 
 2. Ladda ner OneDriveSetup.exe och kör den som användare.
 3. Mata in din inloggningsnamn och lösenord och följ instruktionerna.
 4. Välj de mappar som ska synkroniseras (eller välj alla).
 5. Följ vidare instruktioner, när du är klart så finns OneDrive i aktivitetsfältet och påbörjar synkronisering av dina filer.
 6. Du bör låta filerna synkroniseras innan du loggar ut, men om du inte gör det så fortsätter synken vid nästa inloggning.
  Onedrive fungerar nu som på en lokal PC.
 7. OBS. Utloggningen efter att OneDrive har installerats för användaren kommer sannolikt att ta lite extra tid då filer kopieras enligt följande stycke.

Var hamnar alla filer och när?

När användaren sätter upp sin OneDrive så kommer deras egna filer och intällningar lagras under %userprofile%\appdata\local\Microsoft\OneDrive (inte dokument etc)

Efter att användaren installerat klienten och första synkronoseringen är klar från molnet ligger filerna i  %userprofile%\"Onedrive folder". I bilden ovan under c:\Users\James\OneDrive - ARJ Distribution AB

Direkt när installationen är gjord så ligger dessa filer i användarens profile och inte i VHD-Filen. Detta kan man se om man använder sig av "FRX.EXE list-redirects" i användarsessionen efter konfiguration av OneDrive men före utlogging (se bild nedan för mer information).
OBS. Detta är fixat i version 2.8.12 och senare, FSLogix märker då att OneDrive installeras och sätter upp omdirigieringen direkt.

Ovanför det blå strecket ser ni att användaren "RTEST" har synkroniserat sin OneDrive mapp.

Under det blå strecket ser ni resultatet när samma användare kör FRX.EXE list-redirects från ett kommandofönster i sin session.

Som synes ser ni ingen information om OneDrive i denna bild, detta beror på att FSLogix inte har detekterat att OneDrive är installerat ännu.

Logga ut användaren (det tar längre tid efter installationen).

Logga sedan in användare igen. Kör frx.exe kommandot igen.

Ovan det blå strecket ser ni samma information som före utloggning.

Under strecket har ni nu även OneDrive där ni kan se att \users\rtest\OneDriver - ARJ Distribution AB är omdirigerad till \Device\HarddiskVolume28\OneDriver\User (dvs till VHD filen)

Ni ser även att \users\rtest\AppData\Local\Microsoft\OneDriver är omdirigerad till \Device\HarddiskVolume28\OneDriver\UserMeta (dvs till samma VHD-fil)

OBS. Användaren ovan har både Profile Containers och Office 365 Containers, så om ni endast kör Office 365 Containers så kan bilden se annorlunda ut.

 

Filerna synkroniseras alltså vid utloggning till VHD(x)-filen

Filerna synkroniseras alltså vid utloggning efter första konfigurationen. Om ni tittar i loggfilen för Office 365 Containers ( C:\ProgramData\FSLogix\Logs\ODFC ) så ser ni detta:

[2018-02-08 10:58:56.956][pid:0a5c][tid:4154] [INFO :0x00000000] Saving OneDrive credentials
[2018-02-08 10:58:56.956][pid:0a5c][tid:4154] [INFO :0x00000000] Saving credential LegacyGeneric:target=OneDrive Cached Credential Business - Business1
[2018-02-08 10:58:56.971][pid:0a5c][tid:4154] [INFO :0x00000000] OneDrive folder is C:\Users\rtest\OneDrive - ARJ Distribution AB
[2018-02-08 10:58:56.971][pid:0a5c][tid:4154] [INFO :0x00000000] Mirroring C:\Users\rtest\OneDrive - ARJ Distribution AB to \\?\Volume{e7d7c72e-a8a6-4ec6-8fc9-36578d9b494f}\OneDrive\User
[2018-02-08 10:59:08.300][pid:0a5c][tid:4154] [INFO :0x00000000] Mirror complete
[2018-02-08 10:59:08.300][pid:0a5c][tid:4154] [INFO :0x00000000] Mirroring C:\Users\rtest\AppData\Local\Microsoft\OneDrive to \\?\Volume{e7d7c72e-a8a6-4ec6-8fc9-36578d9b494f}\OneDrive\UserMeta
[2018-02-08 10:59:18.128][pid:0a5c][tid:4154] [INFO :0x00000000] Mirror complete
[2018-02-08 10:59:18.128][pid:0a5c][tid:4154] [INFO :0x00000000] OneDrive teardown successful

Det tog alltså 22 sekunder för användaren att logga ut, i detta exempel synkroniserades 457MB. Om användarens mapp är större kommer detta att ta mer tid.
Detta innebär att om användaren har väldigt mycket data i sin OneDrive och väljer att synka allt så kan användaren fylla upp den lokala disken på din server.

För att undvika detta kan ni be användarna logga ut direkt efter att installationen är klar (alltså före att synken är klar). Vid nästa inloggning så kommer OneDrive att omdirigeras till VHD(c)-filen.

Det går även att göra som vår partner Xenit AB beskriver i sin blog här.

 

Felsökning

Om något mot förmodan går fel är det bra att känna till att loggfiler sparas (som standard) under C:\Programdata\FSLogix\Logs i respektive undermapp (profiles eller ODFC mappen i detta fall). Med nerladdningen av FSLogix finns även ett felsökningsverktyg, nämligen frxtray.exe som med fördel kan kopieras till installationsmappen för att vara lätt åtkomligt vid behov. Verktyget ger dig möjlighet att se loggfilerna i ett GUI. 

Om ni stöter på problem och önskar hjälp så kontakta oss via vårt formulär eller ring oss.

Se vad VHD-filen innehåller

Om du önskar se vad VHD-filen innehåller så kan ni använda frxcontext.exe

Mer information om detta finner ni här

 

Dokumentation

Dokumentation på produkten återfinns här https://docs.fslogix.com/

 

Vill du läsa mer?

 

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux