Varför appCURE?

Enligt tradition har företag förr kunnat installera en Windowsplattform och sedan leva med den i minst 3år, med Microsofts införande av evergreen blir detta omöjligt.

Då evergreen rullar ut nya versioner av Windows  med 6 månaders mellanrum, och mindre uppdateringar varje månad så blir det svårt att hänga med.

Självklart strävar Microsoft efter att minimera risken att en affärskritisk applikation slutar fungera, men vågar ni ta risken?

Då ett operativsystem utan applikationer inte är särskilt användbart behöver företag alltså kunna rulla ut ett nytt operativsystem var 6:e månad. Under denna tid ska man även säkerställa att alla företagets applikationer fungerar på kommande version.  Detta gäller dessutom både klient och serverversioner av Windows.

De senaste decennierna har metoden för installation av applikationer ej förändrats. Applikationer i EXE/MSI format installeras manuellt/automatiskt tillsammans med operativsystemet och dessa lever sedan i symbios. Allt eftersom tiden går kan en PC komma att ha 100-tals applikationer vilket ofta leder till olika typer av applikationskonflikter.

Alternativa lösningar såsom App-V, Applikationslager och applikationscontainers har tillkommit. Dessa alternativa lösningar är komplexa samt kräver extra infrastruktur för att fungera, detta leder till en hög instegströskel och blir tungrott om man ej är specialist. App-V är dessutom end of life inom några år då Microsoft satsar på MSIX som format.

Microsoft har även de sett att detta är en stor utmaning och skapade därför ett nytt applikationsformat, nämligen MSIX. Detta format är framtidens applikationsformat och löser alla de problem företag haft med EXE/MSI. Det är alltså dags för alla företag att förbereda sig för framtiden som redan är här, och det är bråttom då många ligger kvar på gamla osäkra plattformar på grund av detta.

 

Hur är appCURE annorlunda

MSIX är som sagt framtidens format, detta format har många fantastiska fördelar men även vissa krav för att fungera. Ytterst få företag är redo att implementera MSIX över en natt utan detta kommer att ske succesivt. Applikationer måste paketeras om och då MSIX kräver att man signerar dessa paket med ett företagscertifikat måste även en certifikatpolicy komma på plats.

appCURE har tänkt på allt kring MSIX och hur detta ska fungera i praktiken och ger er applikationslivscykelhantering där ni kan sköta en applikations livscykel. Livscykeln börjar med inventering av applikationer och fortsätter sedan till paketering, testning, signering och distribution. Det finns även funktioner för att hantera applikationsuppdateringar m.m.

Ni paketerar er applikation och testar sedan att applikationen fungerar. När ni har testat applikationspaketet kan  ni välja i vilket format ni önskar distribuera den (MSI, MSIX, App-V, AppAttach eller EXE). Ni kan på så sätt återanvända ett applikationspaket till flera olika plattformar.

Till skillnad mot andra produkter som utgår från en befintlig installationsfil eller ögonblicksbilder före/efter behöver appCURE inte några installationsfiler från applikationsleverantören. appCURE skapar ett applikationspaket från en befintlig installation av applikationen. Ni behöver alltså inte leta upp installationsfiler/dokumentation etc för att utföra pekteringen, det enda som behövs är en dator att starta applikation på. Denna metod har en betydligt högre framgång med att paketera en applikation än de traditionella metoderna.

I de fall där ni redan har fungerande paket kan appCURE konvertera mellan olika format såsom App-V, MSI, MSIX m.m.

Med MSIX och appCURE kan ni alltså se till att gräsmattan är nyklippt hela tiden så att ni hänger med Microsofts uppdateringsschema.

 

Demo

Vi presenterar gärna produkten för de som vill veta mer. Vid tidpunkten för denna artikel har vi även ett webinar bokat som ni kan registrera er för här.

Om ni önskar en egen presentation eller vill veta mer så kontakta gärna oss.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen