FSLogix™ Office 365 Container

FSLogix gör det möjligt att lyckas med Office 365 i virtuella miljöer

Det är sedan länge känt att utrullning av Outlook kan vara problematiskt i Terminalserver, XenApp och VMwareView. Detta grundar sig i att Outlook behöver köras i så kallat Cached Exchange Mode (CEM) för att få bästa möjliga prestanda. I en traditionell PC-miljö är detta inte något större problem då användaren använder samma dator dagligen och således kan ha sin .OST cache-fil lagrad lokalt på datorn. Vid införande av Terminalserver, Citrix, VMwareView etc uppstår behov av att bibehålla inställningar och data mellan olika servrar och sessioner. Traditionellt bibehålls inställningar och användardata genom en kombination av Group Policys, Roaming Profiles och folder redirection, detta fungerar bäst med mindre filer och applikationsinställningar. Lösningen fungerar oftast bra med få användare och relativt små profiler men allteftersom användarantal och profilstorlek ökar uppstår ofta problem med inloggningstider, kraschade profiler, ofullständiga inställningar och oväntat beteende.

Outlook Online Mode

Microsoft rekommenderar dock att Outlook körs i "Online mode" i denna typ av miljöer, detta beror på att .OST filen snabbt växer sig stor och därför är olämplig att "roama" ner till den lokala hårddisken, .OST filen är även högst I/O intensiv och därför inte lämplig att lagra på nätverket (folder redirection). Dom som försökt detta till trots kan oftast skriva under på att användarupplevelsen blir högst bristfällig, oförutsägbar och det slutar ofta med online mode till slut.

Online mode innebär att Outlook jobbar mot exchangeservern och därmed behöver en bra och fungerande nätverksanslutning till exchangeservern, det krävs även att exchangeservern är dimensionerad för att hantera alla användares anslutningar utan att tappa prestanda. Detta är ofta uppnåbart när exchangeservern befinner sig på samma lokala nätverk (LAN) som er sessionsserver.

Office 365 ökar behovet av Cached Exchage Mode

Men så var det nu tal om Office 365 där MS Exchangeservern befinner sig i molnet, och Outlook därför ansluter till servern över Internet. Anslutningen till exchangeservern (Office 365) blir därför av skiftande kvalité vilket påverkar Outlook och därmed även användaren. Användaren kan komma att uppleva Outlook som långsamt och irriterande att använda, men det har inte funnits någon riktigt bra lösning på problemet förrän nu.

Hur löser FSlogix detta?

Med hjälp av FSLogix Office Containerteknik kan detta oerhört vanliga problem lösas en gång för alla.

Oavsett om ni idag använder Outlook mot Office 365 eller i övrigt är i behov av stöd för cached exchange mode så kan FSLogix lösa problemet. Produkten tar endast ett par minuter att installera och låter er lagra .OST filer på nätverket samt "roama" dessa mellan användarens sessioner.

O365 image

Funktioner i FSLogix Office 365 Container

True Cached Exchange Mode – Erhåll full Outlookprestanda även i Citrix XenApp, Terminal Server, VMware View och VDI miljöer. Användarupplevelsen behöver inte kompromissas mellan Outlook prestanda och övriga fördelar med virtuella applikationer/skrivbord.

Real-Tids Sökning – Full sökfunktion med maximal prestanda då produkten även tillåter roaming av sökindexet.

Installera Onedriveklienten i TS / Citrix / VDI
FSLogix ger dig möjligheten att använda din Onedriveklient i dessa miljöer precis på samma sätt som du gör på en PC.
Läs mer här

Plug and Play management
 – Minimalt fotavtryck och snabb installation i befintlig miljö. Konfigureras med GPO, enkla regler samt befintlig CIFS/SMB server.

Infrastrukturkompatibilitet – Kompatibel med alla virtuella skrivbordsleverantörer och hostade e-mail lösningar, kompletterar existerande profilhanteringsprodukter som traditionellt används i dessa miljöer. 

Prisvärd – Prenumerationstjänst per namngiven användare och år.

“[FSLogix Office 365 Container]…seems like a no-brainer to enable functionality that we’ve wanted for the last fifteen years.”   - Gabe Knuth, BrianMadden.com, June 30th, 2016

Eliminera Prestandaproblem

  • Återta 40 timmar per användare och år (ökad produktivitet).
  • Minska samtal till helpdesk och därmed era supportkostnader.

Dramatically increases acceptance / success rate of projects involving these users

  • Roam all of Office 365 on XenApp and XenDesktop including Skype for Business and OneDrive
  • Superfast, enterprise class email on all your virtual desktops
  • Cached Exchange Mode with large file support for OST, PST, PAB
  • Eliminate the constant deleting of corrupt OSTs
  • Works seamlessly with all your existing infrastructure
  • Drop-in, simple configuration, and GPO based management
  • Recover server and network capacity – and get rid of workarounds!

Läs mer om FSLogix™ 

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux