***hubspost stuff below

 • Minska kostnaden för skrivarrelaterad support: Eliminera behovet av att hanterade drivrutiner och låt användarna skriva ut, oavsett skrivarmodell.
 • Granulär skrivartilldelning: Styr skrivarinställningar baserat på användare, grupp, lokation etc. Allt görs i Simplify Console som integrerar med Active Directory.
 • Ökad serverprestanda och driftsäkerhet: Traditionella drivrutiner gör multianvändarsystem såsom TerminalServer och XenApp instabila. Det kan handla om kraschade printspoolertjänster, långsamma inloggningar och en allmänt dålig användarupplevelse. Då Simplify Printings skrivardrivrutin ScrewDrivers är optimerad för denna typ av miljö och endast består av 2 dll-filer som ska laddas på servern (oavsett antalet skrivare och modeller), innebär detta en avsevärd optimering och ökad serverstabilitet.
 • Enkel installation: Simplify Printing och ScrewDrivers är kraftfulla lösningar men fortfarande enkla att installera och konfigurera.
 • Glada användare: Utskrifter som fungerar innebär glada användare som kan fokusera på att sköta sitt jobb.
 • Minskade felkällor: Genom en enhetlig produkt för utskrifter minskar antalet felkällor och ger användarna ett enhetligt gränssnitt.

 

Simplify Printing or ScrewDrivers?

Både ScrewDrivers och Simplify Printing använder sig av Tricerats universella drivrutin.

 • ScrewDrivers är en bra ersättare för traditionell utskrift till klientanslutna skrivare där utskriftsjobbet ska skrivas ut från en Terminalserver/XenAppserver via RDP/ICA-protokollet till lokalt installerad skrivare.
 • Simplify Printing stöder även utskrift från TS/XenApp till skrivarserver och sedan till skrivare över TCP utan att passera klienten.

Simplify Printing - Arkitektur

 • SQL Server: SQL används för att lagra konfigurationsinformation i sin "Simplify Database". Detta krävs inte av ScrewDrivers.
 • Simplify Suite (Printing): Programvara ska installeras på varje Terminal Server/XenApp som ska använda Simplify Printing. (Servern kan vara fysisk eller virtuell)
 • Simplify Console: Detta är administrationskonsolen som ansluter till SQL servern via ODBC samt ansluter till AD. Konsolen installeras med produkten på varje TS/XenApp och kan även installeras separat.
 • Print Server Agent: På de skrivarservrar vars skrivare ska användas för utskrift via Simplify Printing behövs en "print server agent" installeras. Agenten använder sedan de befintliga skrivarköerna för att skapa de virtuella skrivarna på TS/XenApp.
 • ScrewDrivers klient: För att skriva ut till klientskrivare behöver denna klient installeras på varje klient. Klienten är ett krav via användning av ScrewDrivers men behövs inte om ni väljer att skriva ut via skrivarserver istället.


 

Utskriftsflöde med Simplify Printing

 

 

Joomla25 Appliance - Powered by TurnKey Linux