***hubspost stuff below

FSLogix Apps 2.X Profilcontainrar

Användarprofiler som följer användaren utan att använda Roaming Profiles eller folder redirection = Profilcontainrar.

Användarprofiler är en naturlig del i varje Windowsmiljö, såväl fysisk som virtuell. Användarprofilen innehåller allt från semesterbilder, användarens anpassning av skrivbordet (ikoner, bakgrundsbild, färgschema med mera) till kritisk applikationskonfiguration. För att lösa att användare ska känna igen sig och behålla sina semesterbilder används ofta Roaming Profiles, där man placerar sin profil på en filserver och sedan kopierar profilen till den dator som användaren råkar arbeta på för dagen. Allt eftersom profilerna växer så tar denna kopiering onödigt lång tid, detta brukar sedan lösas genom att omdirigera delar av profilen till nätverket med så kallad folder redirection. När man omdirigerat sina mappar till filservern riskerar man att filservern blir överbelastad på grund av det stora antalet filer som ska öppnas samtidigt, problemet eskalerar med antalet användare vilket medför en oanvändbar miljö för användarna. 

Som bekant så har användarprofiler varit ett av de större och vanligaste problemen vid implementation av Citrix XenApp och VDI. Under årens lopp har leverantörer kommit med olika lösningar för att lösa dessa problem, ofta med utgångspunkten att spara diskplats. Detta har skett genom att definiera vad och när profilinformation ska sparas vilket lätt blir komplicerat att underhålla, och därmed dyrt. Moderna användare är även vana med att anpassa sin telefon/surfplatta och förväntar sig att kunna göra detsamma på arbetet, och då blir det ännu svårare att avgöra vad som ska sparas.

Det är dags för en ny metod för detta problem:

Genom att placera användarens profil i en VHD/VHDX-fil (container) som lagras på nätverket får man många fördelar:

1. Eliminera filservern från att vara en flaskhals

I en traditionell miljö  med omdirigerade mappar (redirected folders) uppstår ofta prestandaproblem då alla användare loggar in i miljön samtidigt.
Filservern klarar helt enkelt inte av att hantera alla läs/skriv förfrågningar som klienterna ställer, detta beror på att i en traditionell miljö så måste Windows öppna varje fil på exempelvis skrivbordet för att erhålla filnamnet och dess ikon. Då filöppningar sker synkront kan en server snabbt bli överbelastad.


2. Eliminera behovet av "just-in-time" kopiering

Äldre lösningar använder ofta en funktion där filer kopieras till profilen när den behövs. Detta minskar kopieringen vid inloggning, med FSLogix behöver information inte kopieras då den för Operativsystemet alltid upplevs som att den redan är där.

3. Lös problemet med att virtuella applikationer kan ta tid att starta/installera.

Eftersom applikationen redan är installerad vid användande av FSLogix så startar den snabbt.

4. Lös problem med stora filer såsom Outlook .OST filer

Om ni använder er av .OST filer för MS Outlook så kommer kopieringen av dessa filer ta lång tid. Att lagra denna fil på nätverket istället ger dålig prestanda när filstorleken ska utökas (när ny e-post anländer tex), detta beror på att vid ett tillägg till en fil (utökning av storlek) sker synkront och måste göras klart innan andra processer kan fortsätta accessa filsystemet. Med FSLogix ligger filen inuti containern och filöppningen sker då på en lägre nivå i operativsystemet vilket eliminerar detta problem.

 

Sammanfattning

Långsamma inloggningar och appliaktionsstart är vanliga problem i virtuella skrivbordsmiljöer. Traditionella lösningar så som folder redirection adderar onödig nätverkstrafik och serverbelastning.
Traditionella profilhanteringsprodukter adderar komplexitet men löser inte grundproblemet.

FSLogix unika produkt tar bort maximalt av de resurser som går åt till att processa användarens profil och eliminerar behovet av profilhanteringsprodukter. Profilprestandan uppnår nästa lokal hastighet men administratören bibehåller centraliserade profiler och fördelarna med det, utan ökad komplexitet.

Hur kan jag testa FSLogx APPS?

Profilcontainrar ingår i FSLogix Apps 2.0 som finns som 30-dagars utvärderingsversion här.

Licensiering

FSLogix licensieras per användare/samtidig användare. 

 

Joomla25 Appliance - Powered by TurnKey Linux