***hubspost stuff below

Framtvinga rätt licensiering med FSLogix Apps

I dagens samhälle behöver användare tillgång till affärskritiska applikationer dygnet runt, detta medför att applikationer tillgängliggörs via fler plattformar än traditionell PC. Oavsett om detta sker via Terminal Server/Citrix XenApp, virtuella skrivbord eller skrivbord som tjänst (DaaS) behöver administratören ett sätt att leverera rätt applikation till rätt användare och samtidigt följa (Compliance) gällande licensiering av dessa applikationer. Traditionella verktyg byggda för klient-servermiljöer når inte ända fram och kan uppfattas tungrodda. Det finns ett stort behov av verktyg utvecklade för att hantera dessa moderna plattformar, minska komplexiteten, säkra driftsäkerhet/SLA och samtidigt framtvinga rätt licensiering och maximera ROI.

FSLogix APPS är utvecklat för moderna infrastrukturer (terminalserver, Citrix XenApp, fysisk PC/Virtuell PC, Molnbaserad/DaaS) och dess hantering av applikationer, tillägg och plugins oavsett Windowsinfrastruktur för alla era användare.

 

Fördelar med applikationsmaskning vid applikationsåtkomst och genomdrivande av gällande licensmodell

FSLogix använder unik "image masking"-teknik för att avgöra vilka applikationer som ska vara åtkomliga för användare. Detta ger administratören möjlighet att använda sig av en standardmall där alla applikationer är installerade (en mall för hela företaget är fullt möjligt). Genom integration med Active Directory skapas sedan ett anpassat skrivbord i realtid för respektive användare baserat på behörighet.

FSLogix är erkänd av Microsoft® och Citrix® för att kunna framtvinga licensiering per enhet/användare och hjälpa ert företag att uppfylla era licensieringskrav.

 

 

 

Fördelar och Funktioner

 

  • Hjälper er att tillämpa licensmodell, efterleva licensregler, maximera ROI
  • Realtidsprovisionering av applikationer, plugins och tillägg
  • Rapportering för att verifiera applikationstilldelning
  • Öka ROI och sänk TCO för er miljö
  • Integrerar med befintlig Active Directory
  • Styr åtgång till applikation baserat på användare, grupp, dator och lokation
  • Säkrare än vitlista av applikationer

 

Fördelar mot applikationsvirtualisering

Äldre teknologier som installerar applikationer för användaren vid behov bygger på gamla förutsättningar, när diskplats var begränsat (dyrt) och de flesta applikationer skapade konflikter när dom installerades tillsammans. De skapar också extra komplexitet genom att de behöver brytas ut och hanteras separat, oftast med egna installationssystem. Applikationen behöver ofta paketeras om i ett eget format eller läggas i en bubbla med andra applikationer för att fungera ihop. Detta skapar onödig komplexitet och extra riskfaktorer.

Med endast en image bygger ni bort komplexiteten och installerar enligt tillverkarens rekommendationer. Detta innebär att ni endast har en mall att hantera, uppdatera och säkra medans användaren får ett anpassat skrivbord för just deras behov.


Hanterar du fler "golden images" än vad du skulle önska?
Vore det skönt med endast en mall och sedan kontrollera åtkomst via användarnamn, grupptillhörighet eller datornamn?

 

Joomla25 Appliance - Powered by TurnKey Linux